Mindre höförlust


Heinätin®-höautomater, Hästföretagare, Små hemmastall, Våra kunder berättar by marika@hevoskeksinnot.fi, 11.05.2021
Genom att vi har kunnat kontrollera hömängden har vi också kontroll över hästarnas vikt. Våra hästar får hö åtta gånger om dagen, fördelat på hela dygnet, vilket är det bästa alternativet för känsliga hästmagar. Hästarna får äta i en naturlig ställning och behöver inte dra det ur hönät med huvudet vridet i en onaturlig position. Lekandet med höet i boxarna har minskat. Också som stallägare har jag sett en stor ändring i fråga om tidshantering, i och med att jag inte längre måste oroa mig över att jag borde finnas på flera ställen samtidigt. 

Riikka Takaneva
hästuppfödare, Larva-Jussilan tila
Finland

Du gillar kanske också

Hälsa och livskvalitet – får såväl hästar som hästägare

Kati Leppälahti, som driver islandshäststallet Koivurinteen Issikkatila, skaffade Heinätin-automater till sina sex islandshästar 2016, eftersom islandshästar är extremt effektiva när det kommer till foder, och deras midjor väller lätt ut om de får för mycket hö. ”Jag har alltid ...

Tillgängliga som skräddarsydda

I vårt nya stall ville vi ha höautomater som kan fyllas i från stallgången. Det bemötande våra specialbehov fick från andra tillverkare var inte uppmuntrande. Vi hade nästan gett upp hoppet när vi kontaktade Katja och Jarkko vid Oy Equine Innovations Ltd. De lyssnade till oss och...

Individuell utfodring

När vi fyllde på Heinätin®-automaterna första gången kändes portionerna väldigt små. Hömängden var ändå densamma som tidigare och helt enkelt uppdelad i mindre givor. De kräsna hästarna bökar inte runt höet i sina boxar längre. De magra har behållit sina muskler och de runda har ...