Hälsa och livskvalitet – får såväl hästar som hästägare


Heinätin®-höautomater, Små hemmastall, Våra kunder berättar by marika@hevoskeksinnot.fi, 11.05.2021
Kati Leppälahti, som driver islandshäststallet Koivurinteen Issikkatila, skaffade Heinätin-automater till sina sex islandshästar 2016, eftersom islandshästar är extremt effektiva när det kommer till foder, och deras midjor väller lätt ut om de får för mycket hö.

”Jag har alltid försökt sköta utfodringen av mina hästar så att de ges små högivor så många gånger som möjligt om dygnet”, berättar Kati. ”Tidigare var det ändå en utmaning att utföra tät och knapp utfodring i och med att mina hästar bor några kilometer bort från där jag själv bor”, fortsätter hon.


Den bästa lösningen för mig som hästägare


Tack vare att jag skaffade en Heinätin har det blivit enklare att sköta ruljansen i stallet och jag har mer fritid. Det som glatt Kati mest är ändå att hästarnas inre klocka nu har ställt om sig efter den regelbundna höutfodringen, och deras hälsa och livskvalitet lider inte längre av hunger som bränner i strupen.

”Heinätin-automaterna har varit den bästa lösningen för mig som hästägare”, säger Kati. ”Hästarna är nöjda och välmående – de har rentav blivit slankare tack vare de små, regelbundna givorna”, konstaterar hon.
 

Heinätin ger besparingar i pengar och tid

Heinätin-automaterna har också inneburit besparingar för Koivurinnestallet: Kati har räknat att investeringen i Heinätin-automater betalar sig själv på 16 månader bara i minskade resekostnader – för att inte tala om tidsåtgången.

”Heinätin-automaterna delar ut hö på kvällen, under natten och tidigt på morgonen. Numera sköter vi därför morgonsysslorna i stallet vid halv tio, och om kvällarna kan man åka hem därifrån redan långt innan kvällsnyheterna. Det underlättar vardagen enormt”, berättar Kati.

Du gillar kanske också

Mindre höförlust

Genom att vi har kunnat kontrollera hömängden har vi också kontroll över hästarnas vikt. Våra hästar får hö åtta gånger om dagen, fördelat på hela dygnet, vilket är det bästa alternativet för känsliga hästmagar. Hästarna får äta i en naturlig ställning och behöver inte dra det ur...

Tillgängliga som skräddarsydda

I vårt nya stall ville vi ha höautomater som kan fyllas i från stallgången. Det bemötande våra specialbehov fick från andra tillverkare var inte uppmuntrande. Vi hade nästan gett upp hoppet när vi kontaktade Katja och Jarkko vid Oy Equine Innovations Ltd. De lyssnade till oss och...

Individuell utfodring

När vi fyllde på Heinätin®-automaterna första gången kändes portionerna väldigt små. Hömängden var ändå densamma som tidigare och helt enkelt uppdelad i mindre givor. De kräsna hästarna bökar inte runt höet i sina boxar längre. De magra har behållit sina muskler och de runda har ...