Tät utfodring med hö är det bästa


Heinätin®-höautomater, Matningsinformation, Hästföretagare, Små hemmastall by katja@hevoskeksinnot.fi, 10.05.2021
Ofta tror man att fri hötillgång är det bästa för hästar men naturen, och i takt med att studier utförts även vetenskapen, har konstaterar att tät utfodring med hö är det bästa alternativet för hästars matsmältning.


Det optimala intervallet mellan utfodringstillfällena är 3–4 timmar

I naturen har hästar vant sig vid att vandra runt i jakt på mat, och deras magar är utformade för att kontinuerligt hantera små mängder mat. Det är alltså inget under att de utfodringsintervaller som människan satt upp skapar problem för hästars hälsa. Med Heinätin®-höautomater kan man uppnå hästens naturliga matrytm och förebygga sjukdomar som försämrar hästarnas prestationsförmåga.

Anne Sjöholm, som är specialveterinär i hästsjukdomar, skaffade Heinätin®-automater till sina egna hästar eftersom hon i yrket sett så många hästar med magsår och stall där kvällshöet ibland delats ut klockan fem på eftermiddagen medan nästa portion ges först klockan sju följande morgon.

”Det optimala intervallet mellan utfodringstillfällen för hästar är 3–4 timmar, och ett avbrott på 14 timmar är som gift för hästens matsmältning. Utan det kontinuerliga skydd som saliv och mat ger, kommer magsyrorna åt att bränna magsäckens slemhinna, vilket i förlängningen leder till sår och blödning”, säger Anne.


Tillräckligt korta intervall – också nattetid

Nio av tio tävlingshästar har något mått av magsår, och symtomen syns inte alltid utåt. Genom regelbunden utfodring med stråfoder kan man försäkra sig om välmående hästmagar och exempelvis förbättra rid- och travhästars prestationsförmåga.

Redan lite smärta, halsbränna eller obehag kan försämra tävlingshästars prestation. En ridhäst med magsymtom kan exempelvis inte bära upp sig ordentligt. En travhästs prestation försämras och loppen löper inte om buksmärtorna påverkar hästens andning och muskulatur.

”Med Heinätin-automater är det lätt att se till tillräckligt korta utfodringsintervall också under natten”, säger Anne. ”Täta utfodringstillfällen är ett effektivt medel för att förebygga och sköta hästars magproblem och sörja för den övergripande hälsan”, fortsätter hon.

Du gillar kanske också

Hälsa och livskvalitet – får såväl hästar som hästägare

Kati Leppälahti, som driver islandshäststallet Koivurinteen Issikkatila, skaffade Heinätin-automater till sina sex islandshästar 2016, eftersom islandshästar är extremt effektiva när det kommer till foder, och deras midjor väller lätt ut om de får för mycket hö. ”Jag har alltid ...

Mindre höförlust

Genom att vi har kunnat kontrollera hömängden har vi också kontroll över hästarnas vikt. Våra hästar får hö åtta gånger om dagen, fördelat på hela dygnet, vilket är det bästa alternativet för känsliga hästmagar. Hästarna får äta i en naturlig ställning och behöver inte dra det ur...

Tillgängliga som skräddarsydda

I vårt nya stall ville vi ha höautomater som kan fyllas i från stallgången. Det bemötande våra specialbehov fick från andra tillverkare var inte uppmuntrande. Vi hade nästan gett upp hoppet när vi kontaktade Katja och Jarkko vid Oy Equine Innovations Ltd. De lyssnade till oss och...