8

Blogg

Mindre höförlust

Genom att vi har kunnat kontrollera hömängden har vi också kontroll över hästarnas vikt. Våra hästar får hö åtta gånger om dagen, fördelat på hela dygnet, vilket är det bästa alternativet för känsliga hästmagar. Hästarna får äta i en naturlig ställning och behöver inte dra det ur...

Tillgängliga som skräddarsydda

I vårt nya stall ville vi ha höautomater som kan fyllas i från stallgången. Det bemötande våra specialbehov fick från andra tillverkare var inte uppmuntrande. Vi hade nästan gett upp hoppet när vi kontaktade Katja och Jarkko vid Oy Equine Innovations Ltd. De lyssnade till oss och...

Individuell utfodring

När vi fyllde på Heinätin®-automaterna första gången kändes portionerna väldigt små. Hömängden var ändå densamma som tidigare och helt enkelt uppdelad i mindre givor. De kräsna hästarna bökar inte runt höet i sina boxar längre. De magra har behållit sina muskler och de runda har ...

Hästföretagare

Stall med nöjda magar Med Heinätin®-höautomater ger du hästarna hö enkelt och regelbundet, dygnet runt. De hästvänliga Heinätin-automaterna sparar arbetstid och underlättar vardagen även i stora stall. Fördelarna med en Heinätin: Hästarnas magar kommer att tacka dig: enligt ...

Ekvint metabolt syndrom

Även ett ytterligare hot mot hästars hälsa kan åtgärdas med regelbunden utfodring med stråfoder. Övervikt är ett livsstilsproblem bland såväl hästar som människor. Alltför stora fodergivor i kombination med alltför lite motion får hästar att lägga på sig vikt. Fri hötillgång ell...
Sida 1 2