Blogg

Hälsa och livskvalitet – får såväl hästar som hästägare

Kati Leppälahti, som driver islandshäststallet Koivurinteen Issikkatila, skaffade Heinätin-automater till sina sex islandshästar 2016, eftersom islandshästar är extremt effektiva när det kommer till foder, och deras midjor väller lätt ut om de får för mycket hö. ”Jag har alltid ...

Mindre höförlust

Genom att vi har kunnat kontrollera hömängden har vi också kontroll över hästarnas vikt. Våra hästar får hö åtta gånger om dagen, fördelat på hela dygnet, vilket är det bästa alternativet för känsliga hästmagar. Hästarna får äta i en naturlig ställning och behöver inte dra det ur...

Små hemmastall

Enkelt sätt att sköta utfodringen i stallet Heinätin®-höautomat underlättar stallvardagen och lugnar oroliga hästmagar. Med automaten blir det lätt att sköta regelbunden utfodring av hästarna i hemmastall utan avlönad personal.   Fördelarna med en Heinätin: Heinätin gör vard...

Ekvint metabolt syndrom

Även ett ytterligare hot mot hästars hälsa kan åtgärdas med regelbunden utfodring med stråfoder. Övervikt är ett livsstilsproblem bland såväl hästar som människor. Alltför stora fodergivor i kombination med alltför lite motion får hästar att lägga på sig vikt. Fri hötillgång ell...

Tät utfodring med hö är det bästa

Ofta tror man att fri hötillgång är det bästa för hästar men naturen, och i takt med att studier utförts även vetenskapen, har konstaterar att tät utfodring med hö är det bästa alternativet för hästars matsmältning. Det optimala intervallet mellan utfodringstillfällena är 3–4 t...