8


Företagets bakgrund

Hälsa för hästarna – och smidighet i stallvardagen

När Katja, som varit hästmänniska sedan unga år, och den före detta motorcykelmekanikern på världsmästarnivå Jarkko inte hittade någon färdig lösning på hälsoproblemen som deras kolik- och magsårskänsliga häst hade, tog de själva fram en. På så sätt uppstod Oy Equine Innovations Ltd, som i dagsläget tillhandahåller heltäckande lösningar till stöd för hästars hälsa och välbefinnande.

”Vår egen häst Klerkki led av svårt magsår, och vi testade alla medel för att åtgärda det”, berättar Katja Kulmakorpi, som har många års erfarenhet av egna hästar och även deltagit i förbundet Hevostaitoliitto ry:s verksamhet, bland annat i egenskap av vice ordförande.

”Dessutom började vår hästs nacke och tänder kräva något annat utfodringssätt än hönät – den onaturliga ställningen som det innebar att äta med huvudet vinklat gjorde nacken och manken styva, vilket i sin tur gjorde det svårare att rida och dessutom gav upphov till massagekostnader och att vi oroade oss för hästens hälsa”, fortsätter Katja.

Till följd av allt detta började Katja och Jarkko Kulmakorpi utveckla en produkt som kunde användas för att skapa en så naturlig utfodringsrytm som möjligt och låta hästen regelbundet äta små givor foder dygnet runt.

”Resultatet av produktutvecklingsprocessen blev höautomaten Heinätin, som förbättrar hästars hälsa – och en ypperlig biprodukt är att den dessutom underlättar stallsysslorna, i och med att man inte behöver packa höet i påsar eller dela ut det”, konstaterar Jarkko Kulmakorpi, vars tekniska kompetens och förmåga att designa nästan vad som helst bottnar i de år han tillbringade världen över inom Road Racing, i egenskap av mekaniker på världsmästarnivån.


Alltigenom finskt hantverk

I fokus för företaget Oy Equine Innovations Ltd:s verksamhet står hästars hälsa och god hästskötsel.

Företagets styrka är ett öppet, innovativt och djärvt tänkesätt och en ihärdig inställning. ”Vi bär vårt ansvar i alla lägen och vill lyssna till och betjäna våra kunder väl från början till slut”, säger Jarkko.

Oy Equine Innovations Ltd prioriterar inhemskt arbete och finska produkter. ”Vi sätter värde på miljön och tillverkar alla våra produkter i Finland och utgående från principerna för hållbar utveckling. Dessutom skaffar vi i mån av möjlighet alla komponenter till våra produkter i Finland”, lägger Katja till.VÄRDEN I VÅRT FÖRETAG reflekterar VÅRT VERKSAMHET

Vi är för öppenhet och ville därför öppna värdebasen för vår verksamhet och våra produkter för våra kunder.
Värdena som presenteras nedan fungerar som vägskyltar i alla våra aktiviteter.

Equine Innovations
VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS OCH TESTA VÅRA PRODUKTER SJÄLV

 Vårt företags lokaler ligger i Hämeenkyrö Pinsiö. I samband med våra lokaler finns ett Showroom som fungerar som en aktiv gård för våra hästar. Här kan du lära känna våra produkter och använda dem själv. På detta sätt kan du säkerställa hög kvalitet på våra produkter.
Enas om en gemensam presentationstid!

Oy Equine Innovations Ltd
Purasentie 12
39150 Pinsiö
p. +358 45 6762 455
info@hevoskeksinnot.fi

Equine Innovations


Oy Equine Innovations Ltd
 Purasentie 12
39150 Pinsiö