Ekvint metabolt syndrom


Heinätin®-höautomater, Matningsinformation, Hästföretagare, Små hemmastall by katja@hevoskeksinnot.fi, 10.05.2021
Även ett ytterligare hot mot hästars hälsa kan åtgärdas med regelbunden utfodring med stråfoder. Övervikt är ett livsstilsproblem bland såväl hästar som människor. Alltför stora fodergivor i kombination med alltför lite motion får hästar att lägga på sig vikt.

Fri hötillgång eller alltför stora givor lämpar sig inte för effektiva ätare, utan hästar som lätt går upp i vikt bör få små givor flera gånger om dygnet. ”Återkommande, alltför stora givor gör att hästen går upp i vikt och lägger på sig fett”, påpekar Anne Sjöholm, specialveterinär i hästsjukdomar.

Ekvint metabolt syndrom är ett tillstånd som innebär att sockerarterna i fodret orsakar en konstant ökning i insulinnivån, och slutligen leder till insulinresistens. ”Tillståndet leder vanligtvis till allvarliga hälsoproblem, exempelvis hovfeber”, säger Anne Sjöholm.
 

En utfodringsrytm som främjar hälsan

En Heinätin®-automat är ett enkelt sätt att ordna en utfodringsrytm som är naturlig för hästar och främjar deras hälsa. Automaten innebär att man inte behöver ge en stor mängd hö på en gång på kvällen, utan höet portioneras ut lite i taget så att hästen kan mumsa på det under natten. På så sätt kan den totala mängden hö minskas utan att de mindre givorna utsätter hästen för risk för magsår.

Du gillar kanske också

Hälsa och livskvalitet – får såväl hästar som hästägare

Kati Leppälahti, som driver islandshäststallet Koivurinteen Issikkatila, skaffade Heinätin-automater till sina sex islandshästar 2016, eftersom islandshästar är extremt effektiva när det kommer till foder, och deras midjor väller lätt ut om de får för mycket hö. ”Jag har alltid ...

Mindre höförlust

Genom att vi har kunnat kontrollera hömängden har vi också kontroll över hästarnas vikt. Våra hästar får hö åtta gånger om dagen, fördelat på hela dygnet, vilket är det bästa alternativet för känsliga hästmagar. Hästarna får äta i en naturlig ställning och behöver inte dra det ur...

Tillgängliga som skräddarsydda

I vårt nya stall ville vi ha höautomater som kan fyllas i från stallgången. Det bemötande våra specialbehov fick från andra tillverkare var inte uppmuntrande. Vi hade nästan gett upp hoppet när vi kontaktade Katja och Jarkko vid Oy Equine Innovations Ltd. De lyssnade till oss och...